Twittering...

Monday, October 29, 2007

8months+

It's been a while...

But I've finally ordered my HTPC. I ended up going with the Antec case, but a newer version:

Picture blatantly "borrowed" from and courtesy of virtual-hideout.net

And I'm putting the following stuff in it:
  • ABIT AN-M2HD, nForce 630a+GF7050PV,Socket-AM2, DDR2, HDMI, m-ATX, PCI-Ex16
  • AMD Athlon64 X2 BE-2350, EE, BOX
  • Corsair Value DDR2-800, 1024MB
  • Samsung SP T166 500GB, SATAII, 16MB
  • Hauppauge WinTV-PVR-150, Retail
  • LiteOn DVD+-R/RW/DL/RAM IDE BULK BLACK
Total price, about 4800kr (had to order from two stores, made shipping a bit more expensive), or €520, or $740.

I'm excited / nervous. I hope it will turn out better than good!

Sunday, August 12, 2007

Everlong (Foo Fighters) performed live by Simon Watson

Simon Watson recorded this upon my request, and it's awesome.
Also check out his rendition of Paranoid Android.

Thursday, June 14, 2007

14 Life Lessons From He-Man

You got to love these. Especially the ones about drugs and exercise.

Friday, June 08, 2007

UFO Porno!

It doesn't get much stranger. This is far beyond odd.

Wednesday, June 06, 2007

You old, you free

Oh my fucking god!

Such a glorious day!

Pictures will follow...

Monday, May 28, 2007

This Weekend

Rocked!

On Saturday, me and Anna went for a walk and had lunch at "Lasse På Heden" (best burgers in town, no doubt). Afterwards, we hooked up with Mattias and went to Liseberg, just to hang out. And yowza! Did we hang out or what?


This marvellous photograph was taken by Anna, credit is where credit's due!

And, oh! We also played some pinball, might as well, with us being at Liseberg and whatnot. Here's how badly I whooped ass:

I got ourselves two extra games, but no friggin high score. And I got wore out in my hands :( But I did exercise some major domination! \o/

Sunday, May 27, 2007

We're going to Paris...

Las Vegas that is!

Booked our room today! \o/ And at a very fair rate too. We'll be staying there two nights, the plan is to keep the room in Santa Monica so that we won't have to lug all our stuff about. And two nights, so that we can pahr-tey a wee bit too, if we feel like indulging ourselves in some debaucherous behaviour!

Us ftw! Yay! \o/

Friday, May 25, 2007

Sorry, it's in Swedish, and political

Two wrongs in one post I guess. Here we go:

Steelneck skrev så bra på Oscar Swartz blogg att jag bad helt enkelt om tillåtelse att posta hans kommentar (som är väldigt lång för att vara en kommentar) här på min egen blogg. Även om det inte direkt är något nytt i hans inlägg, så är det skrivet på ett sätt som berör och borde vara lättillgängligt för de flesta. Här är steelnecks inlägg i sin helhet:

Vi har en generation beslutsfattare som glömt, eller aldrig fått veta eller lärt sig, antagligen både rädda och synnerligen godtrogna. De har inte glömt kriget och dödandet, bokbålen eller koncentrationslägren, det har de blivit påminda om gång på gång med de efterföljande orden eller meningen - glöm aldrig. Men det viktiga har glömts, hur och varför. Idag står tom. personen på den mäktigaste posten i världen och helt öppet talar om hämnd istället för rättvisa, samtidigt som han titt som tätt talar om människorättsliga fri- och rättigheter.. Plonk.

En gammal sanning om krig är att bland de första offren hittas ofta sanningen. Det största hotet idag kommer inifrån, mycket på grund av att vi glömt - de som inte lär av historien är dömda att upprepa den. Hotet består idag av vår egen rädsla, för vem är det egentligen som vinner när någon självmant begränsar sina egna fri- och rättigheter på grund av sin egen rädsla? Ord som terrorist, barnmisshandel, pedofili (välj ditt gift) används oftast i retoriskt syfte av folk som driver en agenda, och innebär oftast inte några reella hot krävandes akut handling. Med pliktskylig ton: - Vi måste väga säkerhet mot frihet och göra något som bär oss emot för att skydda er mot X, och har du bara rent mjöl i påsen så har du inget att vara rädd för.. Det kallas "scare mongering" på engelska, ett falskspelande på folks rädsla. Falskspelande eftersom vågskålen inte finns eftersom säkerheten förlorar sitt fundament utan frihet. Tänk på dem som är beredda att offra sina liv för frihet. De grundläggande människorättsliga fri- och rättigheterna står aldrig någonsin i någon sorts motsatsställning till säkerhet, aldrig.

Rättsäkerhet betyder att en å annan högst tvivelaktig person går fri - get over it, för motsatsen leder till en inskränkning av friheten som säkerheten var tänkt att beskydda. Att drakdödaren bara hugger huvudena av de ideal han sade sig vara för. Å vad beträffar terrorism, sånt krigar man inte emot, krig är tvärt om ett 100% säkert sätt att skapa terrorism, något endast det industrimilitära komplexet tjänar på, ja i längden inte ens de. Terrorism bekämpas med ett grundmurat agiterande och handlande för grundläggande människorättsliga fri- och rättigheter.

Vart tar det vägen? Vilka effekter kommer det att ha? Vägen till helvetet är kantad av goda intentioner, och det kommer att ha fruktansvärda effekter på sikt. Men genom de små stegen så går det i takt med rättsuppfattningen och det ses inte klart förrän i efterhand. Vi kanske skådar självaste början på slutet av det vi idag kallar fria samhällen. Ingen rättsstat säger idag öppet att de spionerar preventivt på de egna medborgarna, det skulle vara ett allvarligt människorättsligt brott och i grunden tyda på något oerhört smutsigt. Vi skall alla betraktas som oskyldiga till motsatsen bevisats i domstol, och det spelar ingen roll hurvida polis och militär tycker det är obekvämt. Politiker skall inte agera vare sig polis eller domare, och polisen eller militären skall varken döma eller stifta lagar. Ställ er frågan: Vem kan skada er värst, staten med sitt våldsmonopol eller "kreti o pleti"? Du kan publikt uttala än det ena eller det andra om herr Putin i Ryssland, men kan Putin göra något åt det? Näe, just det, i varje fall väldigt lite. Men staten du lever under kan verkligen göra det.

De fri- och rättigheter vi alla låtsas hålla så högt är till för att skydda medborgare från sin regim, inte skydda regimer från dess medborgare.. Vi har yttrandefrihet, föreningsfrihet, tryckfrihet osv., mycket för att kunna granska och utöva opposition mot de styrande, utan det faller demokratin och hela vårt statskick. Demokratin vilar på en grund av kritik och opposition. Fri- och rättigheterna, allihop inklusive dess konsekvenser, är ett skyddsnät. Detta är vågskålen, och det vägdes 1948, idag verkar somliga vilja väga om i glömskans namn. Med dessa fri- och rättigheter och deras syften intakta så kan vi ta perioder av inkompetenta, rasistiska (fyll på efter behag) politiker. Men vad händer när staten börjar opponera och granska sina medborgare istället för medborgare som granskar och opponerar sig mot staten? Jo, hela det bräckliga korthuset faller samman.

Om jag, med mina värderingar av idag, hade levt i 30-talets tyskland, då hade jag helt säkert setts som en mycket potentiell terrorist av den då demokratiskt valda regimen. Kom också ihåg att de flesta länder beundrade tyskland vid denna tidpunkt just före kriget, fram till dess att tyskland började annektera grannländer och skramla med vapen. Gång på gång blir vi påminda om att vi inte får glömma. Men se vad som händer, vi har glömt. Det hände på grund av rädsla och de valde säkerhet över frihet. Tyskland kuvades av omvärldens eftergifter efter första världskriget, omvärlden förstod inte att förlorarfolket fortfarande måste kunna leva tillsammans med vinnarfolket om inte en total etnisk rensning sker. Det kuvade tyska folket ropade efter en stark ledare som kunde ena och ge dem "lebensraum", de fick en.. I början skedde en del beundransvärt som iofs. dolde en del väldigt mörka saker. Men de som ger upp grundläggande friheter för att köpa sig lite säkerhet, förtjänar varken frihet eller säkerhet. 1948 förstod världen och enades om den almänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Det verkar dock vara glömt idag när världens mäktigaste ledare säger: "Either you are with us, or you are with the terrorists".. Den meningen är nog en av de större attackerna som riktats mot frihet och demokrati sedan andra världskriget.

Varför vill alla möjliga regimer, inklusive vår egen, kunna filtrera allt som går in och ur landet ifråga? Jo, de vill i slutändan spionera på medborgare, vad det egna landet kommunicarar mot omvärlden. Vad som sker nu är att många säkerhetstjänster runt om i världen börjar se det egna landet som en svart låda (de får ju inte, på goda grunder, spinka i lådan). Kan man filtrera allt in och utgående, vilket är fullt möjligt rent tekniskt och givetvis lagligt om man ändrar lagen, då kan man ta reda på en hel del. Går något in och kan matchas mot något som går ut, så passerade det bara. Går något in och inte matchades av något utgående, så kom det utifrån och mottagaren är inhemsk. Går något ut och inte matchas av något tidigare ingående så var skaparen inhemsk. Lägg nu till datalagringen som redan är beslutat på EU-nivå och kombinera det med samarbeten mellan olika länders säkerhetstjänster som rapporterar till varandra.. Sen kan du säga adjö till privat kommunikation och meningutbyte och det gäller i lika hög grad telefonsamtal eftersom de också är elektroisk kommunikation som ofta routas via annat land.

En del säger att kommunikation över Internet kan betraktas som vykort, men det är ett falsarium. Det är falskt eftersom det förutsätter att rätten till privat kommunikation redan är satt ur spel. Denna grundläggande rättighet kan vi tillgodose och skydda idag när det sker genom kabel, så har vi också gjort ända sedan telefonens intåg, detta alldelens oavsett det faktum att även tvivelaktiga personer började använda telefoner. Avsteg från sådana här grundläggande rättigheter görs bara när det juridiskt bedömts finnas skälig misstanke - aldrig annars. Somliga vill ändra på det, och göra dagens falsarium till sanning. Någon kanske opponerar sig och säger att det skall ju bara filtreras och inte avlyssnas, bara sådant som fastnar i de hemliga filtren blir läst. Ytterligare ett logiskt falsirum. Det är ingen skillnad på om en maskin filtrerar och bara rapporterar det som fastna, jämfört med en person som gör samma sak. Mitt och ditt privatliv blir precis lika komprommetterat i båda fall. Eller näe, det är faktiskt värre, både för att det kan ske i så fruktansvärt heltäckande massiv skala, och att det rycker saker ur sitt sammanhang.

Men pappersbrev har du kontrollen över resultatet, de är färdiga i sin form. Automatiserad avlyssning tenderar däremot att rycka saker ur sitt sammanhang. Du kanske redigerar utkast till något på en server, inget i det du skickar säger att det bara är ett utkast, och du kan inte veta om någon eftersökt buse råkar använda samma server. Du kanske spelar spel, ett pang-pang-krigs spel där du kommunicerar order om "döda", "sabotera", "stjäl vapen" till dina medspelare i ditt lag - "nuke that sob.".. Det finns alla upptänkliga synnerligen virtuella världar som bara är rena fatasier. Allt från sagor, fantasier och delande av tankar till regimkritik, sånt skall inte registreras, det kan gravt missförstås och det är ren och skär åsiktsregistrering som ytterst hotar demokratin. Det är mycket lättare att försvara sig emot någon som sprättat upp ett privat brev och frågar varför du skrivit XX till mottagaren YY, än vad det när någon undrar varför du överhuvudtaget sänder data till en server som också huserar den kände busen ZZ. Inte ens möjligheten skall tillåtas byggas upp, hur snäll nuvarande regim än kan tänkas vara. En skälig juridiskt bedömd misstanke mot person måste finnas först. Därför är filtrering av elektronisk kommunikation utan reell misstanke tom. ett värre brott än om staten började sprätta upp våra privata brev. Det närmast osannolika är dock att någon politiker ens kan föreslå det utan att ruinera hela sin karriär. Men det beror på att vi glömt det som inte fick glömmas.

Preventiv avlyssning tyder också på en skev världsbild, ett oförstånd mot att världen är föränderlig. Det som är väldigt fel idag behöver inte vara det imorgon. Att yttra något på persiska om anläggningarna i Natanz till någon i Iran lär nog ha lätt att ådra sig misstankar idag. Men efter att några internationella avtal träffats under FNs paraply så kan det vara helt i sin ordning. Medans den dåliga tajmingen kan ha fått någon säkerhetstjänst att sätta kainsmärket i den hemliga personakten, något som kanske aldrig går att tvätta bort - och personen får leva med "oförklarliga" konsekvenser..

Härifrån kommer hans inlägg.

Tackar steelneck. Jag hoppas att jag lyckats sprida det hela till iaf någon till.

Wednesday, May 02, 2007

09 F9 11 02 9D 74 E3 5B D8 41 56 C5 63 56 88 C0Sorry if I'm a bit late to the party. So, the AACS and friends have been trying to censor the number 09 F9 11 02 9D 74 E3 5B D8 41 56 C5 63 56 88 C0 from the internet. They've sent out Cease and Desist letters to different sites (digg.com included). The Swedish magazine publication syndicate IDG has decided to censor the number as well.

The main thing that bugs me, apart from the silliness of it all, is how people are interpreting the law (much can be said about the laws regulating copy protection etc themselves, mind you) at hand. Basically, the law clearly says that spreading and using techniques for circumventing copy protection schemes is illegal.

Clearly, a decryption key is not a technique. The decryption / playback algorithms are. And the movie industry are spreading those techniques themselves. Those techniques are clearly made for, well, accessing the protected data. Forbid those instead :) Or maybe they should just realize that they can't stop someone having access to data they WANT you to have access to. They have to choose.

Will they be coming after me know? Will a tinfoil hat help? I got plenty!

Wednesday, April 25, 2007

Monday, April 16, 2007

Farewell!


Now it's on its way to its new owner! Farewell, and behave well! The JD800 is no longer at our residence!

Wednesday, April 11, 2007

HEY JOHNNY DEPP!!!!!

Stiff icecream, enough to die!

And...

Monitor! The kingdom of the DELL!!!

Tuesday, April 10, 2007

Jean-Claude

Van Damme!

He has finally succeeded? I don't get it. I'm totally baffled.

Until Death

Wednesday, April 04, 2007

Tuesday, April 03, 2007

The slottskogen festival

There's a new festival coming to town. Namely way out west, and it will be held in Slottskogen and feature quite cool artists, like The Ark, Juliette & The Licks, Lily Allen, Mika, Primal Scream and whatnot.

Cool, eh?

There's just one tiny catch.

The tickets.

A two-day ticket costs 1200kr. Plus handling (ffs?). Good luck to you, way out west.

No, I don't mean it. It was a typo. What I ACTUALLY meant to write was "FU, way out west.". So there. Take that.

Wednesday, March 28, 2007

The saga continues

To follow up my previous post I'd like to post this for my Swedish fans and readers:

This is THE auction. THE opportunity of your life.


GO GET! BID! YOU WANTSES IT!

Cheerio, freaksies!

Monday, March 26, 2007

35 597 SKR

I'm breaking apart here.

Seriously.

The whole "Paid My Dues / Bills bills bills" episode was nothing in comparison with this.

Fuck.

Monday, March 19, 2007

Dang

Ok, so the cold is till very much present. It seems the hail storm only made it worse. At least it did not help. Maybe it was because I wasn't properly undressed. Quite the opposite in fact. Damn you, clothes!

And, me being a guy, I have to accept the entire being-a-guy-deal. Which sucks, because when we guys get sick, we get oh so sick. I guess we make up for all the lost drama queening we never get to do otherwise.

I'm like... Despair! I'm overly warm! I'm freezing! My head hurts! Ooooh feel sorry for me!

But Anna takes good care of me :)

Saturday, March 17, 2007

WTF??

Am I getting sick?

If so, I'll beat the colds (or what else it might be) ass!
I'll undress and go out running in the cold rain until the cold gives up! F.U. cold!!!

On the other hand, I'm probably not getting sick. Lucky cold in that case, if you don't mind me stating an obvious fact!

Pfff. Schmold!

I think I need more caffeine.


YO!!!!

Blargh!

I've been cleaning the apartment on a caffeine low and it sucked!!!

Anyway, here's a friggin picture of Lakrits!!!!


PS. TKU rocked. With Jesus. DS.

Friday, March 16, 2007

Tonight's the night

Sorry for this one being in swedish, but the translation just wouldn't do the lyrics justice:
Vi sticker till portugal
Vi lämnar våra vänner för ett viktigare kall
Där öppnar vi konditori
Där vi säljer bakverk med droger i-hiiii

Sprit och gott, massor av flott
Pang på pungen i portugal!
Så gott jag aldrig mått, puffeli-puffa-puff
Pang på pungen i portugal!

Polisen och SÄPO dom jagar oss
Agenterna släpper hundarna loss
Flyr våran kos likt en albatross
Skicklig äro den som kan haffa oss

Sprit och gott, massor av flott
Pang på pungen i portugal!
Så gott jag aldrig mått, puffeli-puffa-puff
Pang på pungen i portugal!


Tonight it's time for some 'groin-rock'!

AAH! YOUR EAR! I'M GOING TO MOLEST YOUR EAR!!!!

Wednesday, March 14, 2007

The Christian Appearance

YAY AND WHATNOT!!! \o/Me and a friend are going to a The Kristet Utseende concert on friday. Bwaaha!

DUSCHRING DUSCHRING!

Thursday, March 08, 2007

Oh how it blows!

Despair!

I'm about to fall asleep here. Maybe it's some kind of retribution just because I've been fairly alert so far this week, or because I was late to that party I was posting about earlier today. I'm not sure.

For what it's worth, I'm only posting more now because Anna is. I guess it's because I don't want to be late to another party or something something. And, again, for what it's worth, unlike Anna's blog, this blog is PURELY and FUNDAMENTALLY and TOTALLY EXCLUSIVELY about sex, and nothing else. Promise.

Really.

New SynthMaker Release

Version 1.0.4 is out. Apart from a lengthy list of fixes and tweaks some new components were introduced:


Also, if you're interested, a new example is up over at the examples page at synthmaker.com, it looks like this:


You can get the latest version under the Download section on synthmaker.com

I guess I'm still learning

I just figured out how to post youtube videos in your blog posts. I think I'm late to some kind of party or something, and maybe even wearing an entirely inappropriate outfit. Anyway, I like the tune.

If you haven't noticed, Anna is blogging her arse off right now! Sweet Jesus and oh snap!

Sweet music!

Sunday, February 18, 2007

PS3 - No Buzz

I've forgotten to say. I don't want a PS3 any longer. It's not that the PS3 has gotten pricier or worse or anything, it's just that my gear lust has moved on. I want an HTPC.

Looking maybe like this:
Or this:
Or this:
I think the middle one is the ugliest of the three. The last one is the cheapest, but it's fairly huge. The first one looks cool, is silent, small, basically built for running a linux media center solution (I'm thinking MythTV), but... They're manufactured by a small company in California and there's no retailers here in Sweden.

Wednesday, February 14, 2007

Some pictures are just great

I have seen it before, but saw it again today and it's still a perfectly executed photo. I just love it.

Happy valentine to the lot of you!

Saturday, January 20, 2007

Wednesday, January 03, 2007

Relax, Take It Easy

Rules

Such a great tune.

I'm expecting a Mika vs. Cutting Crew - I Just Take It Easy Tonight or something something.