Twittering...

Monday, December 08, 2008

Saxat från Rick Falkvinge

"Nu när propositionen är lagd så börjar det dyka upp riktiga obehagligheter, mycket värre än att skicka kravbrev som får tonåringar att hänga sig. Emma sammanfattar vad som hittats hittills:
  1. När en identitet (på en abonnemangsinnehavare - inte en fildelare!) lämnas ut till upphovsrättslobbyn, så får abonnemangsinnehavaren inte få reda på det förrän 30 dagar senare.
  2. Upphovsrättslobbyn får rätt att göra privat husrannsakan för något som polisen inte får göra husrannsakan för.
  3. Upphovsrättslobbyn får rätt att frysa bankkonton för abonnemangsinnehavaren (återigen, inte den person som fildelat)."
Orginal.

Wednesday, July 09, 2008

Thursday, February 21, 2008

The Model

1) The HTPC project is still on-going, phew. For watching stored video media it works a treat, and the MP-TV Series plugin for MediaPortal (yeah, I didn't go the linux route, it was too hasslesome for me :)) is effin awesome.

2) The Swedish Model, ah, a breath of fresh air! Seven independent record labels that have joined forces and states that it's time to move forward. Let the old model die out and let new ones flourish. Check it out (in Swedish).