Twittering...

Monday, December 08, 2008

Saxat från Rick Falkvinge

"Nu när propositionen är lagd så börjar det dyka upp riktiga obehagligheter, mycket värre än att skicka kravbrev som får tonåringar att hänga sig. Emma sammanfattar vad som hittats hittills:
  1. När en identitet (på en abonnemangsinnehavare - inte en fildelare!) lämnas ut till upphovsrättslobbyn, så får abonnemangsinnehavaren inte få reda på det förrän 30 dagar senare.
  2. Upphovsrättslobbyn får rätt att göra privat husrannsakan för något som polisen inte får göra husrannsakan för.
  3. Upphovsrättslobbyn får rätt att frysa bankkonton för abonnemangsinnehavaren (återigen, inte den person som fildelat)."
Orginal.

No comments: