Twittering...

Thursday, April 06, 2006

He's got one too

Took him about forever. Will see how long it takes for the rest of the gang to catch up:
Trymmelfinkens blog!

1 comment:

trymmel said...

Fett me fett att jag har blog. inte för att jag orkar uppdatera flera gånger per dag som man ska, men ändå.